Quản lý file download với plugin Simple Download Monitor

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng plugin Simple Download Monitor để quản lý file download trong Wordpress

Plugin tạo nút Scroll Top trượt đẹp mắt cho WordPress

Hướng dẫn sử dụng plugin WPFront Scroll Top để tạo nút scroll to top trượt đẹp mắt trong Wordpress, đây là plugins wordpress tốt nhất để tạo nút scroll top

5 plugins tạo notification bar đẹp mắt trong WordPress

Giới thiệu 5 plugins tốt nhất trong Wordpress giúp bạn tạo notification bar để hiển thị thông báo dưới dạng sticky

Tạo trang đăng ký thành viên trong WordPress

Hướng dẫn sử dụng plugin Simplr Registration Form Plus+ để tạo trang đăng ký thành viên hoàn chỉnh trong Wordpress.

Plugin gõ công thức toán học trong WordPress

Hướng dẫn sử dụng plugin LaTeX for WordPress để gõ công thức toán học trong Wordpress nhanh nhất.

Plugin tạo bài kiểm tra trắc nghiệm trong WordPress

Có rất nhiều plugin trong Wordpress có thể gúp bạn tạo bài kiểm tra trắc nghiệm. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một plugin có tên là SlickQuiz sẽ giúp bạn tạo bài kiểm tra trắc nghiệm dễ dàng và nhanh chóng.

Hiển thị avatar bình luận theo bảng chữ cái

Một plugin hay cho Wordpress giúp hiển thị avatar cho bình luận theo bảng chữ cái bằng cách sử dụng chữ cái đầu tiên trong tên user.

Giới hạn chiều dài tiêu đề bài viết trong WordPress

Làm thế nào để cài đặt độ dài tối đa cho tiêu đề bài viết, số ký tự trong tiêu đề bài viết bao nhiêu là tốt nhất?

Hướng dẫn tạo nút Vote đơn giản trong WordPress

Tạo nút Vote Up và Vote Down cho bài viết trong Wordpress bằng plugin Thumbs Rating để người xem đánh giá bài viết của bạn.

Tạo nhiều ảnh thumbnail cho bài viết WordPress

Hướng dẫn cách làm thế nào để tạo nhiều ảnh thumbnail cho một bài viết trong Wordpress bằng cách sử dụng plugin Multiple Post Thumbnails