next-post-previous-postChức năng previous post và next post ở trang single post trong một số theme đã được tích hợp sẵn, nhưng một số theme thì không, chẳng hạn như đối với Genesis theme. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn thêm chức năng này vào Genesis child themes, giống như các bạn có thể thấy trên blog của mình.

Previous post và next post dưới khung comments

next-post-previous-post 1

Chúng ta sẽ sử dụng code sau để chèn vào file functions.php trong child theme:

Bổ sung một số lớp css vào file style.css để cho đẹp hơn:

Previous và next post cuối bài viết

next-post-previous-post 2
Chúng ta sẽ sử dụng code sau để chèn vào file functions.php trong child theme:

Các bạn chú ý sửa lại các đường link ảnh trong code trên đến ảnh của bạn. Và tương tự chúng ta cũng sẽ bổ sung một số lớp css vào file style.css

Previous và next post theo category

next and previous category

Hiển thị bài viết cùng chuyên mục với bài viết hiện tại.

Bổ sung một số lớp CSS:

Đối với các themes thông thường, các bạn có thể tìm thấy code previous/next post trong file single.php. Ví dụ như đối với theme twentytwelve thì sẽ là:

Các bạn có thể chỉnh sửa lại code trên cho phù hợp với blog của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!