Tạo menu cố định thật sự không phải là vấn đề khó khăn đối với các bạn đã biết về lập trình web. Có khá nhiều cách đề làm được việc này, các bạn có thể sử dụng  jQuery nhưng mình lại mù tịt cái này Cry nên mình sẽ sử dụng một công cụ đơn giản nhất là CSS nhờ vào thuộc tinh fixed position. Các bạn có thể xem demo ngay trên blog của mình bao gồm menu cố định bên trên và menu hiển thị một bài viết ngẫu nhiên cố định ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một menu giống như menu bên dưới của mình.

float bottom

Tạo menu hiển thị bài viết ngẫu nhiên

Đối với các thêm thông thường, ta sử dụng đoạn code sau để chèn vào file footer.php, phía sau thẻ </body>

Đối với các bạn sử dụng Genesis Child Theme, ta sẽ chèn đoạn code sau vào file function.php

Cố định cho menu

Trong đoạn code trên, ta đã khai báo một lớp tên là float-bottom, ta sẽ bổ sung lớp này vào file style.css trong theme của bạn

Thuộc tính background:rgba sẽ tạo hiệu ứng trong suốt cho nền của menu, thuộc tính position: fixed;bottom: 0; sẽ cố định menu ở bên dưới cùng của màng hình. Để tạo menu cố định phía trên, bạn có thể áp dụng các thuộc tính trên vào các lớp đã có sẵn như #nav hoặc #subnav tùy theo theme của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!