carsonifiedLỗi 404 là lỗi xảy ra khi người dùng truy cập vào các trang không tồn tại trên website do bài viết bị xóa hoặc truy cập sai địa chỉ… Thông thường thì trên tất cả các themes của WordPress có mặc định khi gặp lỗi này sẽ đưa về một trang 404 thông báo lỗi. Bạn có thể thiết kế lại trang 404 này theo ý muốn của mình. Hoặc nếu bạn không muốn hiện trang thông báo lỗi mà muốn chuyển về trang chủ khi gặp phải lỗi này thì ta sẽ sử dụng một thủ thuật rất đơn giản sau đây.

Đối với các themes có file 404.php

Nếu theme bạn sử dụng có file 404.php thì ta sẽ thực hiện thủ thuật này bằng cách thêm đoạn code sau vào file 404.php:

Bạn có thể xóa toàn bộ nội dung có sẵn trong file 404.php và thêm vào đoạn code trên.

Đối với các themes không có file 404.php

Chẳng hạn như bạn sử dụng Genesis FrameWork, bạn sẽ không thể tìm thầy file 404.php. Lúc đó ta sẽ sử dụng file functions.php, ta sẽ thêm vào đoạn code sau:

Cách này cũng có thể áp dụng cho các themes có sẵn file 404.php.

Trong hai đoạn code trên, hàm get_bloginfo(‘url’) sẽ trả về địa chỉ URL trang chủ. Bạn có thể thay lệnh này bằng một đường link đến trang bất kì mà bạn muốn. Chẳng hạn như:

Thủ thuật nhỏ trên sẽ giúp bạn điều hướng tất cả các lỗi 404 về trang chủ. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn!

Xem thêm: điều hướng sau khi login -logout trong WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!