Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn một cách custom homepage bằng cách sử dụng widget, ở bài viết này mình sẽ trình bày thêm một cách custom homepage theo kiểu hiển thị bài viết theo từng category. Kiểu hiện thị này ta thường thấy trên các theme dạng tạp chí. Kiểu hiển thị bài viết trên trang chủ sẽ có dạng như thế này: custom homepage with category

Đối với các theme thông thường

Mở file index.php và tìm đoạn code sau:

Xóa đoạn code trên đi và thay bằng:

Code trên sẽ hiển thị tên của category và 5 bài viết mới nhất thuộc category đó. Nếu bạn muốn hiển thị ảnh thumbnail cho bài viết và một đoạn ngắn nội dung thì có thể sử dụng hai lệnh the_post_thumbnail()the_excerpt() bổ sung vào đoạn code trên.

Đối với Genesis childthemes

Ta sẽ sử dụng đoạn code sau chèn vào file functions.php:

Đoạn code sau sẽ hiển thị bài viết giống như hình bên trên kèm với ảnh thumbnail cho bài viết đầu tiên trong từng category:

Bổ sung thêm một số lớp css vào file style.css:

Kết quả chúng ta sẽ được như thế này: ket quaBạn có thể tham khảo đoạn code trên và chỉnh sửa lại cho phù hợp với mục đích của bạn. Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!