Tạo custom homepage trong Genesis

Genesis luôn nổi tiếng là một trong những Framework themes tốt nhất cho WordPress nhờ khả năng tối ưu SEO, dung lượng nhẹ cho tốc độ tải trang nhanh hơn các themes thông thường.

Ở bài viết này mình sẽ trình bày một trong số các phương pháp chỉnh sửa lại trang homepage của blog sử dụng Genesis Framework bằng cách sử dụng các Widgets như home featured, home middle, home bottom…Cấu trúc trang homepage sau khi chỉnh sửa sẽ như thế này:
custom-homepage-widgets-genesis

Bước 1: Tạo thêm các Widget area

Ta sẽ sử dụng đoạn code sau chèn vào file functions.php:

// Home page widgets
 genesis_register_sidebar( array(
		'id'			=> 'home-featured-full',
		'name'			=> __( 'Home Featured Full', 'CHILD_THEME_NAME' ),
		'description'	=> __( 'This is the featured area if you want full width.', 'CHILD_THEME_NAME' ),
	) );
	genesis_register_sidebar( array(
		'id'			=> 'home-featured-left',
		'name'			=> __( 'Home Featured Left', 'CHILD_THEME_NAME' ),
		'description'	=> __( 'This is the featured area left side.', 'CHILD_THEME_NAME' ),
	) );
	genesis_register_sidebar( array(
		'id'			=> 'home-featured-right',
		'name'			=> __( 'Home Featured Right', 'CHILD_THEME_NAME' ),
		'description'	=> __( 'This is the featured area right side.', 'CHILD_THEME_NAME' ),
	) );
	genesis_register_sidebar( array(
		'id'			=> 'home-middle-1',
		'name'			=> __( 'Home Middle 1', 'CHILD_THEME_NAME' ),
		'description'	=> __( 'This is the home middle left area.', 'CHILD_THEME_NAME' ),
	) );
	genesis_register_sidebar( array(
		'id'			=> 'home-middle-2',
		'name'			=> __( 'Home Middle 2', 'CHILD_THEME_NAME' ),
		'description'	=> __( 'This is the home middle center area.', 'CHILD_THEME_NAME' ),
	) );
	genesis_register_sidebar( array(
		'id'			=> 'home-middle-3',
		'name'			=> __( 'Home Middle 3', 'CHILD_THEME_NAME' ),
		'description'	=> __( 'This is the home middle right area.', 'CHILD_THEME_NAME' ),
	) );
	genesis_register_sidebar( array(
		'id'			=> 'home-bottom',
		'name'			=> __( 'Home Bottom', 'CHILD_THEME_NAME' ),
		'description'	=> __( 'This is the home bottom area.', 'CHILD_THEME_NAME' ),
	) );

Sau khi thêm đoạn code trên vào, bạ sẽ thấy có thêm các khu vực widget trong trang admin.

widget areaBạn có thể kéo widget bỏ vào các khu vực này nhưng widget sẽ chưa hiển thị ra ngoài.

Bước 2: Custom lại cấu trúc trang chủ

Bước này bạn cần tạo ra một file mới có tên là home.php hoặc front-page.php với nội dung:

<?php
add_action( 'genesis_meta', 'raynoblog_custom_home_loop' ); 
function raynoblog_custom_home_loop() {
	if ( is_active_sidebar( 'home-featured-full' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-left' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-right' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-1' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-2' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-3' ) || is_active_sidebar( 'home-bottom' ) ) {
	remove_action( 'genesis_loop', 'genesis_do_loop' );
	add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_featured' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_middle' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_bottom' );
	}
}
//* Run the Genesis loop
genesis();

Đặt file này vào thư mục góc của theme bạn sử dụng.

Bạn cũng có thể không cần phải tạo thêm file bên trên mà có thể chèn vào file functions.php đoạn code khác với code trên đôi chút (bổ sung điều kiện).

add_action( 'genesis_meta', 'raynoblog_custom_home_loop' ); 
function raynoblog_custom_home_loop() {
if (is_home()){
	if ( is_active_sidebar( 'home-featured-full' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-left' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-right' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-1' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-2' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-3' ) || is_active_sidebar( 'home-bottom' ) ) {
	remove_action( 'genesis_loop', 'genesis_do_loop' );
	add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_featured' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_middle' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_bottom' );
	}
}}

Bước 3: Hiển thị widget ra ngoài trang chủ

Sau khi hoàn thành bước thứ 2, trang chủ của bạn sẽ ra một trang trắng ở phần nội dung. Bây giờ ta sẽ cho các widget vừa tạo bên trên hiển thị ra khu vực này bằng cách chèn các đoạn code sau vào file functions.php.

Hiển thị Home featured widget

// Home feature widget section
function raynoblog_home_do_featured() {

	if ( is_active_sidebar( 'home-featured-full' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-left' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-right' ) ) {

		echo '<section id="home-featured" class="clearfix"><div class="wrap">';

			genesis_widget_area( 'home-featured-full', array(
				'before' => '<main class="home-featured-full">',
				'after' => '</main>',
			) );

		echo '<section id="home-featured-halves">';

			genesis_widget_area( 'home-featured-left', array(
				'before' => '<aside class="home-featured-left one-half first">',
				'after' => '</aside>',
			) );

			genesis_widget_area( 'home-featured-right', array(
				'before' => '<aside class="home-featured-right one-half">',
				'after' => '</aside>',
			) );

		echo '</section><!-- end home-featured-halves --></div><!-- end wrap --></section><!-- end home-featured -->';
	}
}

Hiển thị Home middle widget

// Home middle widget section

function raynoblog_home_do_middle() {

	if ( is_active_sidebar( 'home-middle-1' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-2' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-3' ) ) {

		echo '<section id="home-middle" class="clearfix"><div class="wrap">';

			genesis_widget_area( 'home-middle-1', array(
				'before' => '<aside class="home-middle-1 widget-area one-third first">',
				'after' => '</aside>',
			) );

			genesis_widget_area( 'home-middle-2', array(
				'before' => '<aside class="home-middle-2 widget-area one-third">',
				'after' => '</aside>',
			) );

			genesis_widget_area( 'home-middle-3', array(
				'before' => '<aside class="home-middle-3 widget-area one-third">',
				'after' => '</aside>',

			) );

		echo '</div><!-- end wrap --></section><!-- end home-middle -->';
	}
}

Hiển thị Home bottom widget

// Home bottom widget section

function raynoblog_home_do_bottom() {

	if ( is_active_sidebar( 'home-bottom' ) ) {

		echo '<section id="home-bottom" class="clearfix"><div class="wrap">';

			genesis_widget_area( 'home-bottom', array(
				'before' => '<aside class="home-bottom">',
			) );

		echo '</div><!-- end .wrap --></section><!-- end #home-bottom -->';
	}
}

Bây giờ, các widget đã hiển thị ra ngoài trang chủ của bạn. Việc tiếp theo là ta sẽ thêm một số lớp css để các widget hiển thị đẹp hơn. Bạn sẽ bổ sung một số lớp css sau vào file style.css và thêm vào các thuộc tính cho nó:

#home-featured {
}
.home-featured-left {
}
.home-featured-right {
}
#home-middle {
}
.home-middle-1 {
}
.home-middle-2 {
}
.home-middle-3 {
}
#home-bottom {
}

Chỉ custom homepage ở trang đầu tiên

Khi bạn sử dụng phương pháp trên để chỉnh lại cấu trúc trang chủ thì ở tất cả các trang homepage sẽ chỉ hiển thị cùng một nội dung. Vì vậy không cần dùng đến thanh pagenavi ở cuối trang. Còn trong trường hợp bạn chỉ muốn custom lại homepage ở trang 1, còn các trang phía sau sẽ hiển thị theo cấu trúc thông thường của blog, bạn có thể làm như sau:

Bổ sung lại thanh pagenavi

Khi sử dụng cách trên để custom homepage thì thành pagenavi để chuyển trang sẽ bị mất. Ta sẽ thêm lại thanh này bằng cách chèn code sau vào file functions.php:

/*-----------page navi-------------------------------------------*/
remove_action( 'genesis_after_endwhile', 'genesis_posts_nav' );
add_action('genesis_after_loop','rayno_posts_nav');
function rayno_posts_nav(){
  if(function_exists('wp_pagenavi'))
    wp_pagenavi(); 
  else {
    genesis_older_newer_posts_nav();
}}

Đoạn code trên mình đã tích hợp sẵn code hiển thị plugins WP PageNavi nếu bạn có cài đặt và active plugins này.

Chỉnh sửa lại code ở trang home.php (hoặc front-page.php)

Ta sẽ bổ sung thêm vào một số điều kiện để cấu trúc trang chủ chỉ thay đổi ở trang đầu tiên, sử dụng đoạn code sau để thay cho đoạn code bên trên.

add_action( 'genesis_meta', 'raynoblog_custom_home_loop' ); 
function raynoblog_custom_home_loop() {
$current = get_query_var('paged');
if (is_home() && ($current==1 || $current==0)){
	if ( is_active_sidebar( 'home-featured-full' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-left' ) || is_active_sidebar( 'home-featured-right' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-1' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-2' ) || is_active_sidebar( 'home-middle-3' ) || is_active_sidebar( 'home-bottom' ) ) {
	remove_action( 'genesis_loop', 'genesis_do_loop' );
	add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_featured' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_middle' );
	add_action( 'genesis_before_content', 'raynoblog_home_do_bottom' );
	}
}
}

Bạn có thể thay đổi lại cấu trúc trang homepage mình đã tạo sẵn bên trên cho phù hợp với bạn. Còn vài phương pháp khác nữa để custom homepage, ở bài viết này mình chỉ giới thiệu một trong các phương pháp đó. Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn tạo ra một trang homepage vừa ý. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết này

Chú ý - WordPress Hosting 1$/tháng - miễn phí tên miền

Bạn có biết GoDaddy đang có khuyến mãi WordPress hosting chỉ còn 1$/tháng kèm theo một tên miền .COM .NET .ORG miễn phí. Hãy đăng ký ngay để tiết kiệm chi phí nhất nhé.
Xem ngay

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nếu thấy bài viết trên blog có ích cho bạn, hãy đăng ký nhận tin qua email để cập nhật bài viết mới nhanh nhất và thỉnh thoảng nhận quà bất ngờ!

Comments

 1. Nguyễn Ngọc Tú :

  Cảm ơn Bảo rất nhiều 😀

 2. Rất chi tiết và dễ hiểu. Cám ơn bạn đã chia sẻ.

 3. Hoàng Gia :

  sao mình làm như bạn bảo mà chẳng được {c26}

 4. Tú TV :

  Mình làm bước đầu lỗi luôn. Chèn vào file functions.php xong quay lại trắng màn hình luôn {c26}

  • Bạn chú ý để code sau dấu < ?php và copy cho đầy đủ đoạn code nhé. Mình đảm bảo là không có lỗi đâu

  • Bạn ơi, fix đc chưa??? mình đang bị như thế luôn :((((

 5. bạn ơi mình làm bước 2 xong nhưng không thấy thay đổi gì ở trang chủ :v mình đa tạo file home.php và để đoạn code sau <?php nhưng cũng không thấy trang chủ trắng , liệu mình có phải thay raynoblog bằng tên childtheme hay cái gì khác không

  • Mình có chỉnh lại code chút xíu, bạn thử lại xem nhé

   • mình đã làm theo thay đổi của bạn và thành công .. trên localhost , còn với các hosting khác mình vẫn không làm được ,cụ thể là không thấy thay đổi gì sau khi làm xong bước 2 @@ hiện tại vẫn chưa hiểu tại sao {c15}

 6. Thực sự thì làm theo không được bạn ạ. Mình thử trên site mình luôn rồi. Không thấy có sự thay đổi nào hết bạn ạ

  • Sao lạ nhĩ, mình vừa mới thử lại trên localhost, vẫn bình thường. Để mai check lại trên host thật coi sao {c15}

 7. Bác ơi, bác giúp em phần này cái. Em lục lại cái theme extended magazine đó, thì nó các khu widget như sau: top,right,left,bottom homepgae. Nhưng em thử nó không hiển thị, nó có dòng ghi chú : “if you are using a magazine style homepage”, em lên mạng tìm hiểu thì nó bảo “chỉ cần chọn chế độ hiển thị ở trang chủ dạng : Magazine và chèn các khu block bằng widget”. Vậy làm sao để chọn chế độ hiển thị trang chủ dạng magazine vậy bác? Em đang dùng genesis 2.0.2 và extended magazine 1.0.2. Cảm ơn bác. Nếu làm dc cái này thì đội ơn bác {c26} !!! Comnent nhanh nha, em đợi {c26}

  • Sr bác, em không biết cái theme extended magazine nó như thế nào nên không thể trả lời câu hỏi của bác được {c14}

 8. Huy Minh :

  bạn ơi các code chèn vào file function.php của child theme hay là trong genesis framework vậy. Mình làm bước 1, khai báo widget mà không được

  Thanks

 9. Thanh :

  Mình làm được nhưng chả hiểu sao phần sitebar mất sạch. Không cho chèn được bên phải site.

 10. Rất hay , bài viết chia sẻ rất đầy đủ, cám ơn bạn đã chia sẻ, mình cần các bài này nhiều hơn để hoàn thiện trình code 😀

 11. Tung Nguyen :

  mình muốn làm giao diện như một trang phim online bạn có thể hướng dẫn mình với được không 🙂

 12. Rất hữu ích, thanks {c1}

 13. Tuyệt quá bạn ơi .

Gửi bình luận

Lưu ý: Không sử dụng keyword để thay cho tên của bạn, hãy sử dụng tên thật. Cảm ơn bạn đã tham gia bình luận trên blog!