Category-ManagementHôm nay mình xin giới thiệu một kĩ thuật để lựa chọn những bài viết thuộc một hay vài chuyên mục nhất định để hiển thị trên trang index của blog WordPress. Việc này có thể áp dụng cho những blog có nhiều chuyên mục nhưng bạn chỉ muốn trang chủ hiện thị những bài viết theo chủ đề của blog.  Những bài viết thuộc những chuyên mục phụ sẽ không được hiển thị trên trang chủ.

Mình lấy vi dụ như blog của bạn có chủ đề về thủ thuật WordPress, MMO, nhưng trên blog còn có thêm mục giải trí, và bạn không muốn những bài viết trên mục giải trí xuất hiện trên trang chủ. Vậy bạn sẽ làm thế nào?

Ở đây mình sẽ thực hiện trên theme twentyten mà WordPress cung cấp sẵn. Các bạn sử dụng các themes khác có thể thực hiện tương tự.

Trước tiên, các bạn vào database của blog, tìm khóa wp_terms, mở nó ra để xác định id của các chuyên mục (category) mà bạn đã tạo. Bạn chú ý ở đây có cả id của các tag mà bạn đã tạo.

lua-chon-bai-dang-hien-thi-tren-trang-index

Ví dụ ở đây mình sẽ loại bỏ các bài viết thuộc mục toán học và tổ hợp. id của hai mục này lần lượt là 1113

Mở file loop.php trong theme của bạn và tìm đoạn code:

Bạn chèn đoạn code này vào ngay phía sau:

Nếu muốn bỏ thêm một số mục nữa thì có thể thêm & $idpost!=…vào trong điều kiện của if.

Tiếp theo bạn tìm đoạn code:

Và chèn ngay phía trước nó đoạn code:

Như vậy là bạn đã ngăn các bạn viết thuộc hai mục toán học và tổ hợp hiển thị trên trang chủ. Ngoài ra, nếu bạn chỉ muốn các bài viết thuộc một hay vài chuyên mục nhất định xuất hiện trên trang chủ, bạn có thể thay đoạn code:

Bằng:

Ở đây 15id của chuyên mục mà bạn muốn hiển thị trên trang chủ.

Một số themes có thể không có file loop.php, bạn có thể tìm đoạn code này trong một file khác, chẳng hạn như index.php.

Mình không phải dân lập trình nên những từ ngữ chuyên ngành có thể sử dụng không chính xác, các bạn thông cảm!  {c1}

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!