WordPress cơ bản: làm quen với admin dashboard quản lý WordPress

Sau khi đã cài đặt thành công WordPress trên host, giờ chúng ta sẽ làm quen với dashboard quản lý của admin. Giao diện của trang dashboard khá gọn gang và dễ sử dụng. Hệ thống menu nằm bên trái gồm 10 menu chính, bao gồm:

1. Dashboard: Quản lý chung.

 • Home: Có các thông tin như số lượng bài viết, số trang, số comments, comments mới nhất,…
 • Updates: là nơi thông báo các bản cập nhật mới nhất của theme và plugins.

2. Post: Quản lý bài viết

 • All Posts: danh sách tất cả các bài viết trên blog.
 • Add New: Thêm bài viết mới.
 • Categories: tạo và quản lý các thư mục trên blog.
 • Post Tags: Quản lý thẻ bài viết.

3.Media: Quản lý file (bao gồm hình ảnh, video, flash, zip…)

 • Library: danh sách các file đã được tải lên blog.
 • Add New: Tải file mới lên blog.

4. Pages: Tạo và quản lý trang

 • All Pages: Danh mục các trang đã được tạo.
 • Add New: Tạo một trang mới.

5. Comments: Quản lý comment như kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa….

6. Appearance: Quản lý giao diện

 • Themes: Cài đặt theme, thây đổi theme.
 • Widgets: Quản lý các thành phần bổ sung cho giao diện blog.
 • Menus: Tạo và quản lý thanh menu.
 • Header: Thây đổi header cho blog.
 • Background: thây dổi ảnh nên cho blog.
 • Editor: Chỉnh sửa mã code của giao diện (Bạn chỉ sử dụng mục này nếu có kiến thức về lập trình, HTML, CSS, PHP…)

7. Plugins: Quản lý Plugins (các ứng dụng bổ sung thêm các chức năng cho blog)

 • Installed Plugins: Danh sách các plugins được đưa lên blog, bạn có thể activate, deactivate hay xóa bỏ plugins tại đây.
 • Add New: Cài đặt thêm plugins mới.
 • Editor: Chỉnh sửa mã code của Plugins (Bạn chỉ sử dụng mục này nếu có kiến thức về lập trình, HTML, CSS, PHP…)

8. Users: Quản lý thành viên

 • All Users: Danh sách tất cả các thành viên đã đăng ký trên blog.
 • Add New: Thêm mới thành viên.
 • Your Profile: Cập nhật, bổ sung thông tin của bạn.

9. Tools: công cụ quản lý

 • Available Tools: Quản lý công cụ xuất bản nhanh nội dung khi duyệt web, chẳng hạn như tự động cập nhật bài viết từ một nguồn khác.
 • Import: Nhập dữ liệu từ các hệ thống khác vào WordPress.
 • Export: Xuất dữ liệu từ blog.

10. Settings: Thiết lập hệ thống, cấu hình cho blog.

 • General: Thiết lập chung cho blog, như tiêu đề, mô tả, quản lý ngày giờ….
 • Writing: cấu hình hổ trợ bài viết trên blog, chọn category mặc định…
 • Reading: cấu hình cho người đọc, số bài viết trên trang chủ…
 • Discussion: cấu hình hệ thống comments
 • Media: Thiết đặt cấu hình cho việc hiển thị, lưu trữ, chèn hình ảnh, video.
 • Permalinks: cài đặt đường link của bài viết, category, tags.

Trong quá trình cài đặt theme, plugins…có thể sinh ra các menu riêng.

Nhìn chung, việc quản lý blog WordPress cơ bản là khá đơn giản. WordPress có khả năng tùy biến giao diện rất cao, có nhiều plugins hổ trợ. Đó cũng là một lý do khiến nhiều người sử dụng WordPress bên cạnh khả năng SEO rất tốt của nó.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.  {c1}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!