random postBài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một widget hiển thị danh sách  các bài viết ngẫu nhiên trên blog WordPress. Một số plugins có thể hỗ trợ cho bạn chức năng này nhưng nếu bạn không thích sử dụng plugin, hoặc thích tạo ra sự khác biệt cho blog của mình, thủ thuật nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn tạo ra một danh sách các bài viết ngẫu bao gồm hình ảnh thumnail, tiêu đề bài viết, ngày xuất bản và số lượng comment trên bài viết.

Tạo Widget trong WordPress

Trước tiên ta cần tạo ra một widget. Đây là phương pháp chung để đăng ký thêm một widget bổ sung vào danh sách các widget được cung cấp sẳn. Ta sử dụng đoạn code sau thêm vào file functions.php:

Ở đây mình đã tạo một widget có tên là Random post. Bạn có thể sử dụng đoạn code trên để tạo ra nhiều widget khác với tên bất kì. Bây giờ khi vào Appearance => Widgets bạn sẽ thấy có thêm một widget tên là Random post và bạn có thể kéo vào một vị trí trên sidebar để hiển thị ra bên ngoài nhưng chỉ mới là một widget trắng.

widget random post

Code bài viết ngẫu nhiên

Bây giờ ta sẽ bổ sung đoạn code sau vào vị trí mình đã đánh dấu trong đoạn code bên trên để tạo ra một widget random post hoàn chỉnh.

Với đoạn code trên thì số bài viết hiển thị là 5, và kích thước ảnh thumbnail là 50 x 50. Bạn có thể thay đổi theo ý muốn. Ở đây ta có sử dụng một số hàm quen thuộc như:

  • the_post_thumbnail(): Lấy ảnh thumnail của bài viết.
  • get_the_date(): Ngày xuất bản bài viết.
  • get_comments_number(): Đếm số lượt bình luận trên bài viết.

Nếu bạn không muốn hiển thị các nội dung trên thì có thể bỏ đi các hàm này.

Cuối cùng ta sẽ bổ sung một số lớp css vào file style.css để thiết kế cho widget vừa tạo đẹp mắt hơn.

Bạn chú ý, để tạo ảnh thumnail cho bài viết thì khi bạn phải Set featured image cho bài viết trong quá trình soạn thảo.

Ngoài ra, nếu bạn không thích hiển thị bài viết ngẫu nhiên ở khu vực widget, bạn có thể sử dụng code trên chèn vào vị trí bất kì mà bạn muốn trên theme của bạn. Chẳng hạn như ở đây mình muốn hiển thị danh sách bài viết ngẫu nhiên ở cuối mỗi bài viết trong các blog sử dụng Genesis childtheme mình sẽ sử dụng code:

Giờ bạn đã có thể cho hiện widget random post ra ngoài và tận hưởng kết quả đạt được. Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!