Comments

  1. Nam Phi says:

    Mình nghĩ đây là 1 cách. Mình thì trực tiếp chỉnh sửa file css trong thư mục wp-admin/css luôn cho khỏe 😀

Gửi bình luận

Lưu ý: Không sử dụng keyword để thay cho tên của bạn, hãy sử dụng tên thật. Cảm ơn bạn đã tham gia bình luận trên blog!

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Không bỏ lở những khuyến mãi Hosting - Domain - WordPress Themes - WordPress Plugins hấp dẫn nhất!

 

Bạn đã đăng ký thành công!